Sunnyvale Seafood

美国桑尼威公司(SSC)成立于1983年,为国联水产全资收购子公司。公司经营自主品牌有:Talassa,O‘good, i’Cook, O’fresh及Sunnyvale Delight等,配送遍及美国亚裔及拉丁裔及主流白人超市渠道、食品配送及批发渠道。
主要产品包括对虾、罗非鱼、越南BASA鱼、中国小龙虾、中国叉尾回鱼、鱿鱼产品与海鲜包、虾丸、鱼丸、猪牛肉及禽类食品。